Vernieuwde ICT-infrastructuur voor Nederlandse zuivelfabrikant

Optinet en Amit Services voeren voor een grote Nederlandse zuivelfabrikant een grootschalig project uit. De fabrikant laat in tientallen fabrieken in Nederland de ICT-infrastructuur volledig vernieuwen, waarbij nieuwe datacenters worden gebouwd en de netwerkinfrastructuur op de schop gaat. Optinet realiseerde hierbij een groot deel van de nieuwe passieve ICT-infrastructuur, terwijl Amit Services het coördineren van het programma voor zijn rekening neemt.

Ontwikkelingen ICT binnen industrie

Het ICT-landschap verandert in een razendsnel tempo. Een groot aantal nieuwe technologieën zijn de afgelopen jaren beschikbaar geworden, die voor spelers in de voedselindustrie interessante voordelen kunnen bieden. Denk hierbij aan het Internet of Things en Big Data. Deze zuivelfabrikant ziet IT dan ook steeds belangrijker worden op de productievloer. Zo worden productieprocessen digitaal uitgevoerd, wordt IT ingezet voor kwaliteitscontroles en wordt een grote hoeveelheid data verzameld in haar fabrieken

Om gebruik te kunnen maken van deze technologieën en zeker te stellen dat de productielocaties klaar zijn voor de toekomst, heeft de zuivelfabrikant besloten een grootschalige vernieuwing van haar ICT-infrastructuur door te voeren. Alle componenten worden hierbij redundant uitgevoerd, moeten schaalbaar zijn en voldoen tenminste aan alle toekomstige eisen die het bedrijf voor de komende vijf tot tien jaar voorziet.

Korte doorlooptijd dankzij projectmanagers

Bij het vernieuwen van de ICT-infrastructuur op een locatie heeft het project telkens een totale doorlooptijd van slechts vier tot vijf maanden, wat veel druk zet op de betrokken partijen. “Uitloop is bij een project in een zuivelfabriek simpelweg geen optie; de consequenties hiervan zijn enorm. De druk op onze projectmanagers is dan ook groot. Zij zijn continu op locatie aanwezig om alle werkzaamheden te begeleiden en te stroomlijnen”, zegt Sven Schiphorst directeur van Optinet. “Juist deze complexiteit maakt dit een erg mooi project om uit te voeren.”

Strenge eisen zorgen voor uitdagingen

“Aangezien het project wordt uitgevoerd bij productiefaciliteiten, worden door de zuivelfabrikant strenge eisen gesteld aan de betrokken partijen. Zo is niet alleen van belang dat de continuïteit van het productieproces te allen tijde wordt gewaarborgd, maar moet ook rekening worden gehouden met de voedselveiligheid. Er zijn dan ook zeer strenge regels opgesteld voor het aan- en afvoeren van materialen, maar ook voor de stofproductie die kan optreden bij werkzaamheden”, aldus Sander Heezius, managing consultant van Amit Services.

Schiphorst vult aan: “Dit project levert flinke uitdagingen op. Zo zijn er locaties waar de bekabeling of Multiduct letterlijk door de productiefaciliteit vervoerd of aangelegd moet worden, waarvoor zeer strenge hygiëne-eisen gelden. In de praktijk betekent dit onder meer dat aanwezig personeel zich meerdere malen moet omkleden en materiaal/gereedschap gereinigd moet worden voordat deze de faciliteit door mag. Dit zorgt dat relatief eenvoudige handelingen veel tijd in beslag kunnen nemen.”

Infrastructuren gestandaardiseerd ondanks verschillende locaties

Binnen het project wordt gewerkt met standaarden, die onder meer definiëren aan welke eisen het datacenter moet voldoen, hoe de netwerkapparatuur moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd, en welke bekabeling wordt ingezet. “Ondanks deze standaardisatie is geen enkel project hetzelfde. Op iedere locatie moet opnieuw worden gekeken hoe de daadwerkelijke aanleg kan en mag geschieden; de ene fabriek is immers de andere niet. Op sommige locaties is de beschikbare ruimte voor kabelgoot/Multiduct bijvoorbeeld zeer beperkt en moeten er dus andere routeringen worden gezocht. In andere gevallen is dit simpelweg niet mogelijk, waardoor er bijvoorbeeld buiten langs door de grond of over het dak dient te worden aangelegd. Ondanks deze verschillen zijn alle infrastructuren gestandaardiseerd, met een uniforme lay-out, opbouw en vaste componentenkeuze ( Leviton/Brand Rex)”, vertelt Schiphorst.

Projectvideo: