Wifi health check

Netwerkproblemen binnen bepaalde delen van jouw kantoorpand, warehouse, hotel of andere bedrijfslocatie. Een Wifi Health Check kan veel inzicht geven in wat deze problemen veroorzaakt en welke middelen kunnen helpen om de wifi te verbeteren. 

Onderstaand leggen wij de stappen uit die wij uitvoeren tijdens een Wifi Health Check. Met deze wificheck controleren wij de systemen. Met “gebruiksklare omgeving” bedoelen wij een glasdichte omgeving die is voorzien van definitieve objecten zoals muren, systeemplafonds, definitieve (kantoor)inrichting en dergelijken.

Wifi health check fase 1 (voorbereiding)

Ter voorbereiding zijn de plattegronden van de omgeving in Ekahau Pro ingelezen en is er een 3D-module gemaakt om de eventuele etages onderling te positioneren. De wifivereisten zijn binnen Ekahau Pro opgenomen en aangepast aan de wensen en eisen van de klant.

Wifi health check
fase 2 (meting op locatie)

Onze Wifi Engineer voert een nulmeting op locatie uit om de huidige dekking inzichtelijk te krijgen.

Met deze methode van Site Survey kijken wij naar de dekking van het huidige netwerk en de zones waarin netwerk gewenst is. Onze Optinet Wifi Engineer loopt binnen de door jou aangegeven gebieden rond met Ekahau Pro inclusief Side Kick en markeert deze posities op het vloerplan. Op deze manier krijgen wij een volledig beeld van de wifiprestaties binnen de door jou gestelde grenzen. Ekahau Pro meet periodiek de signaalsterkte in dBm en SNR-waardes.

5Ghz wifi bestaand
2,4Ghz wifi bestaand

Wifi health check
fase 3 (adviesrapport)

De metingen die op locatie zijn uitgevoerd, zijn grafisch weergegeven in de aangeleverde plattegronden.

Indien nodig kunnen wij de dempings-waarden van de objecten en muren naar aanleiding van de meting in Ekahau Pro bijstellen. Er is een dekkingsplan weergegeven met in achtneming van de door u aangegeven wensen en eisen aan het wifinetwerk.

Wifi health check 
fase 4 (Post Site Survey)

Wij voeren een verificatiemeting uit, nadat het volledige wifinetwerk geïnstalleerd is, inclusief de door Optinet geadviseerde aanpassingen. Bij voorkeur is de verificatie uitgevoerd één of twee weken na het installeren van het netwerk in het gehele, gewenste dekkingsgebied.

Hierbij wordt een nieuw meetrapport opgesteld naar aanleiding van de daadwerkelijke dempingen samen met de aangegeven wensen en eisen. 

Wifi health check aanvragen?

De Wifi Health Check is de beste basis om aan de slag te gaan met het optimaliseren van een wifinetwerk. 

De kosten voor de Wifi Health Check zijn afhankelijk van de grootte van de locatie. Wil je vrijblijvend een offerte ontvangen voor het uitvoeren van een Wifi Health Check? Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.