Wifi Health Check

Netwerkproblemen binnen bepaalde delen van uw kantoorpand, warehouse, hotel of andere bedrijfslocatie. Een Wifi Health Check kan u veel inzicht geven in wat deze problemen veroorzaakt en welke middelen kunnen helpen om uw wifi te verbeteren. 

Onderstaand leggen wij de stappen uit die wij uitvoeren tijdens een Wifi Health Check. Met deze wificheck controleren wij de systemen. Met “gebruiksklare omgeving” bedoelen wij een glasdichte omgeving die is voorzien van definitieve objecten zoals muren, systeemplafonds, definitieve (kantoor)inrichting en dergelijken.

Site Survey fase 1 (voorbereiding):

Ter voorbereiding zijn de plattegronden van de omgeving in Ekahau Pro ingelezen en is er een 3D-module gemaakt om de eventuele etages onderling te positioneren. De wifivereisten zijn binnen Ekahau Pro opgenomen en aangepast aan de wensen en eisen van de klant.

Aan te leveren informatie

  • Plattegronden van alle verdiepingen/panden in één van de formaten: CAD (DWG of DXF), Vector (SVG), BMP, GIF, JPEG of PNG.
  • Duidelijk te lezen schaalindicatie in millimeters, centimeters of meters.
  • Aangeven op de plattegrond waar dekking gewenst is.
  • De wifi-eisen in de omgeving. Bij voorkeur met een ondergrens qua dekking in dBm.
  • Per ruimte aangeven hoeveel devices er op het netwerk gaan connecteren.
  • Bij zware belasting van het netwerk door gelijktijdig data intensieve applicaties te draaien, vermelden in welke ruimtes dit gaat gebeuren.
  • Tenzij anders aangegeven gaan wij uit van een signaalsterkte van -75dBm, wat goed genoeg is voor een basis WLAN.
  • Voor aanvang van de Site Survey geeft de opdrachtgever aan welk merk en type access points (AP’s) gewenst zijn en met welke specifieke antenne deze gebruikt zal worden.

Site Survey fase 2 (meting op locatie):

Onze Wifi Engineer voert een nulmeting op locatie uit om de huidige dekking inzichtelijk te krijgen.

Met deze methode van Site Survey kijken wij naar de dekking van het huidige netwerk en de zones waarin netwerk gewenst is. Onze Optinet Wifi Engineer loopt binnen de door u aangegeven gebieden rond met Ekahau Pro inclusief Side Kick en markeert deze posities op het vloerplan. Op deze manier krijgen wij een volledig beeld van de wifiprestaties binnen de door u gestelde grenzen. Ekahau Pro meet periodiek de signaalsterkte in dBm en SNR-waardes.

Op basis van de verkregen gegevens stellen wij een simulatie op van het gewenste wifinetwerk.

Deze meting is een momentopname in het heden en zal niet de prestaties op een later tijdstip weergeven.

De planning van de Site Survey is in overleg en op basis van beschikbaarheid van hardware en Wifi Engineers.

Site Survey fase 3 (adviesrapport)

De metingen die op locatie zijn uitgevoerd, zijn grafisch weergegeven in de aangeleverde plattegronden.

Indien nodig kunnen wij de dempings-waarden van de objecten en muren naar aanleiding van de meting in Ekahau Pro bijstellen. Er is een dekkingsplan weergegeven met in achtneming van de door u aangegeven wensen en eisen aan het wifinetwerk.

Optioneel: Naar aanleiding van de daadwerkelijke dempingen samen met de aangegeven wensen en eisen, is in een adviesrapport beschreven hoe het wifinetwerk optimaal kan functioneren via een gesimuleerd ontwerp.

Een optimaal dekkingsplan voor uw specifieke vraag is grafisch inzichtelijk gemaakt.

Voorbeeld adviesrapport

Om u een beeld te geven van ons advies rapport, hebben wij enkele componenten hieronder vermeld die wij standaard meenemen in onze rapportages.

Huidige wifi

Indien er al een wifinetwerk in gebruik is, maken wij deze op grafische wijze inzichtelijk.

2,4Ghz wifi bestaand
5Ghz wifi bestaand

Site Survey fase 4 (Post Site Survey)

Wij voeren een Post Site Survey uit, nadat het volledige wifinetwerk geïnstalleerd is. Hierbij komt naar voren of het netwerk nog steeds op een vereist niveau werkt. Bij voorkeur is verificatie uitgevoerd één of twee weken na het installeren van het netwerk in het gehele, gewenste dekkingsgebied. Dit in verband met het zichzelf inregelen van de AP’s.

Met deze methode van Post Site Survey kijken we naar wat de dekking bestrijkt van het geadviseerde en geïnstalleerde wifinetwerk met de aangeschafte AP’s. Naar aanleiding van de daadwerkelijke dempingen samen met de aangegeven wensen en eisen is in het meetrapport beschreven hoe het wifinetwerk functioneert. De klant is verantwoordelijk voor de ‘controle’ van zijn eigen netwerkomgeving. De reden hiervoor is dat apparatuur dat is ingebracht door bezoekers en personeelsleden het netwerk zouden kunnen verstoren als het op ongepaste wijze is geconfigureerd.

De beschreven Post Site Survey is geen onderdeel van de Optinet Wifi Health Check.

Wifi Health Check aanvragen

De Wifi Health Check is de beste basis om aan de slag te gaan met het optimaliseren van uw wifinetwerk. 

De kosten voor de Wifi Health Check zijn afhankelijk van de grootte van uw locatie. Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen voor het uitvoeren van een Wifi Health Check? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Contact Form Demo (#3) (#6)

Of vrijblijvend meer informatie ontvangen?

Neem contact op met Pascal Arnouts

Medewerker Optinet Pascal